Smartlog v3 » Alkoholbehandling
Opret egen blog | Næste blog »

Alkoholbehandling

Alkoholbehandling og rådgivning i spørgsmål om misbrug og afhængighed

Alkoholbehandling Nordjylland - I centrum af Aalborg

11. Feb 2011 14:23, Lars

Alkoholbehandling Nordjylland

Har du – eller en du holder af problemer med alkohol?

Så kontakt Dansk MisbrugsBehandlings alkoholbehandling Aalborg.

Dansk MisbrugsBehandling er Danmarks største ambulante alkoholbehandling og vi tilbyder behandling af alkoholmisbrug og anden afhængighed.

Alkoholbehandling i centrum af Aalborg: Adelgade 2, 9000 Aalborg
Dansk MisbrugsBehandling holder til i centrum af Aalborg – 5 minutter fra banegården og med mange bybusser lige til døren. Deltagerne i vores alkoholbehandling kommer fra hele Nordjylland, Aalborg, Frederikshavn, Hirtshals, Thisted, Brønderslev osv.

Mange vælger at bruge lidt ekstra transporttid, frem for at lade sig indskrive i døgnbehandling, hvor man må undvære familie og arbejde i 6 uger.

Ambulant behandling af alkoholmisbrug:
Der har i Danmark været tradition for, at alkoholbehandling foregår som 6 ugers døgnbehandling. men det viser dig at for langt de fleste giver ambulant alkoholafvænning en lige så god – eller bedre – behandlingsprognose.

Når man forbliver i sin hverdag mens man går i alkoholbehandling, har man mulighed for at arbejde med dagligdagens udfordringer mens man får støtte og vejledning i sin alkoholbehandling.

Dvs. man lærer hvordan man omgås andre der drikker alkohol, man lærer om hvilke situationer i hverdagen der udløser drikketrang, og hvordan man håndterer trangen når den opstår.

Professionel alkoholbehandling i Nordjylland:
Alle rådgivere er professionelt uddannede alkoholrådgivere – og alle er selv tidligere alkoholmisbrugere, så de kender din situation.

Derudover er der fast tilknyttet:

 • Læge
 • Psykolog
 • Psykiater

Dansk MisbrugsBehandling arbejder efter de højeste professionelle standarder, og har en af landet allerhøjeste succesrater. Og du får den samme høje standard uanset om du henvender dig på afdelinger i Aalborg, Århus eller København.

Dansk MisbrugsBehandlings afdelinger:

Alkoholbehandling Nordjylland – Aalborg: Adelgade 2, 9000 Aalborg
Alkoholbehandling Midt- og Østjylland – Aarhus: Park Alle 9, 8000 Århus
Alkoholbehandling Sjælland – København: H.C. Andersens Boulevard 37, 1454 København V.

Kontakt os alle dage på 70 10 03 03 og lad os hjælpe dig med en nøjere afklaring af dit eller din pårørendes alkoholproblem-

 

Alkoholbehandling Ålborg. Professionel behandling af alkoholmisbrug

11. Feb 2011 11:48, Lars

Alkoholafvænning Ålborg

Har du problemer med alkohol, og brug for alkoholbehandling uden at du skal døgnindlægges i 6 uger så kontakt Dansk MisbrugsBehandlings alkoholbehandling Ålborg

Alkoholbehandling Ålborg – mens du bor hjemme og passer dit job

Behandling for alkoholisme på vores center i Ålborg foregår ambulant dvs. du kan bo hjemme mens behandlingen står på.

Da alkoholbehandlingen i Ålborg også kan foregå uden for normal arbejdstid, kan du passe dit arbejde mens du løser dit alkoholproblem. Og på den måde bestemmer du selv hvem der skal vide at du har valgt at gå i alkoholafvænning

Professionel behandling af alkoholmisbrug

Hos Dansk MisbrugsBehandling Ålborg er alle rådgivere professionelt uddannede misbrugsterapeuter. Samtidig er der tilknyttet læge, psykiater og psykolog, så vi sikrer at der bliver taget hånd om alle de problematikker der ligger bag ved alkoholmisbruget.

 

Tegn på alkoholmisbrug:

 • Nedsat kontrol med fortsat alkoholindtag når du først er begyndt at drikke alkohol. Dvs. at det kan være svært at stoppe når man først er begyndt at drikke
 • Problemer i familien. Det er et tegn på alkoholmisbrug, når der er gentagne diskussion (eller skænderier) om alkohol i hjemmet
 • Skjuler drikkeriet. Når den der drikker gemmer flasker, eller går ud for at drikke alkohol
 • Drikker alkohol for at dulme ubehagelige følelser som f.eks. stress, bekymring, kedsomhed, rastløshed eller søvnløshed

Kan du genkende nogle af de nævnte symptomer, kan det være tegn på alkoholafhængighed.

Få hjælp til at afdække graden af dit alkoholmisbrug 

Hvis du ønsker en personlig samtale hvor vi afklarer alvoren i dit drikkeri, er du velkommen til at kontakte for en samtale på vores center for alkoholbehandling i Ålborg.

Kontakt os alle dage på tlf. 70 10 03 03

Dansk MisbrugsBehandling Ålborg

Adelgade 2

9000 Ålborg

Alkoholafvænning København - læs om alkohol afvænning her

10. Aug 2010 01:38, Lars

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder ambulant alkoholafvænning i København.

Alkoholafvænning i København – tilpasset din hverdag
Alkoholafvænning både i dagtimerne og efter arbejdstid. Det er således muligt at tilrettelægge behandlingen så du kan passe i dine forpligtelser i dagligdagen f. eks. arbejde, studier eller andet.

Besøg Dansk MisbrugsBehandlings Hjemmeside om Alkoholbehandling her

Alkoholafvænning i København indebærer:

• Behandlingssessioner mandag onsdag og fredag i 6 – 8 uger
• Opfølgende behandling hver 14. dag i 6 måneder
• Familieprogram til familie og pårørende

Kontakt Dansk MisbrugsBehandling på tlf. 70 10 03 03 for en snak eller for at bestille en udredende samtale med en af vores alkoholrådgivere – der er fortrolig, uforpligtende og gratis.

Ambulant alkoholafvænning – en effektiv behandlingsform
Ambulant alkoholafvænning udviser for 90 % vedkommende resultater, der er fuldt på højde med resultaterne i døgnbehandling. Det skyldes, at det er muligt at udvikle og afprøve de nye livsstrategier, mens man får vejledning i behandlingen.

Det viser sig hensigtsmæssigt at deltagerne forbliver i deres dagligdag under alkoholafvænning, for på den måde at blive konfronteret med højrisikosituationer som f.eks. samvær med andre der drikker alkohol, stressituationer eller andet.

Er du i familie eller ven med en som du mener, har behov for alkoholafvænning?
Som pårørende kan det være svært at få et familiemedlem til at indse at vedkommende har behov for alkoholafvænning.

Vi kan hjælpe dig med vejledning til hvordan du konfronterer en misbruger, og får ham eller hende til at indse behovet for professionel hjælp.

Alkoholafvænning i København – bare 5 minutter fra hovedbanen
Dansk MisbrugsBehandling har til huse på H.C. Andersens Boulevard 37, i gå-afstand fra hovedbanen, offentlig transport lige til døren og gode parkeringsmuligheder lige uden for.

Ønsker du at vide mere om Dansk MisbrugsBehandlings alkoholafvænning i København så kontakt os på 70 10 03 03 – vi svarer alle dage.

Læs mere om:
Alkoholafvænning

Ambulant alkoholbehandling Sjælland, København

Nordjylland BehandlingsCenter

9. Apr 2010 00:21, Lars

Behandlingscenter Nordjylland

Det er nu muligt at deltage i dagbehandling for alkoholmisbrug på behandlingscenter Nordjylland i Ålborg.

Dagbehandling betyder, at man ikke behøver lade sig indlægge på et behandlingscenter, men derimod kan forblive i sine vante omgivelser, mens man går i alkohol afvænning. Denne mulighed har ikke eksisteret før i Nordjylland, hvor alle behandlingscentre for alkohol har været døgncentre.

Ambulant alkoholbehandling på behandlingscenter Nordjylland

Når man skal vælge behandlingscenter, er det vigtigt at man gør sig klart om man har behov for døgnindlæggelse eller ambulant behandling. Vælger man minnesotabehandling er principperne i alkohol døgnbehandling eller på det ambulante behandlingscenter er de samme.

De mest socialt belastede alkoholikere har bedst gavn af døgnbehandlingen, hvor de der har familie og har – eller har haft – en relativt stabil tilknytning til arbejdsmarkedet har bedre gavn af behandling på et ambulant behandlingscenter. I Nordjylland har dette bare ikke været muligt før nu.

Principperne i den ambulante behandling på behandlingscenteret i Nordjylland er de samme som i døgnbehandling.

Nordjylland behandlingscenter – behandling uden antabus men med hjælp fra Anonyme Alkoholikere

Behandlingen foregår efter principperne i Anonyme Alkoholikere program, målet er helt at holde op med at drikke alkohol uden brug af antabus.

Antabus tager ikke drikketrangen, og drikker man alkohol mens man er på antabus bliver man meget syg, men får forhøjet blodtryk, hjertebanken, bliver meget varm og rød i ansigtet, kaster op – og det kan i yderste konsekvens være dødeligt.

At antabus ikke er løsningen på et alkoholproblem har man vidst længe i Anonyme Alkoholikere.

Behandling uden brug af antabus har vist sig mere holdbar end behandling med antabus – man kan sige at møder i Anonyme Alkoholikere er væsentlig stærkere end antabusbehandling.

Nordjylland behandlingscenter – ikke for de allermest belastede alkoholikere

Skal man kunne gennemføre en ambulant alkoholbehandling, kræver det, at man er i stand til at overholde behandlingstiderne og behandlingen er typisk rette mod alkoholmisbrugere som ikke har oplevet den totale sociale deroute – dvs. at man har et netværk der ikke kun består af alkoholikere, at man kan klare sin hygiejne, at man har en hvis struktur i sin dagligdag og at man ikke er psykisk syg.

Læs mere på alkoholmisburg behandling i Nordjylland Aalborg

Alkohol Dagbehandling

28. Mar 2010 23:03, Lars

Alkohol Dagbehandling

Der har i Danmark været tradition for, at al ikke offentlig alkoholbehandling foregik som alkohol døgnbehandling. Men i de senere år har alkohol dagbehandling vundet frem, og flere og flere alkoholikere har i dagbehandlingen for alkoholmisbrug opnået lige så gode resultater som i døgnbehandlingen.

Alkohol dagbehandling – et effektivt alternativ til døgnbehandling

Mange tror fejlagtigt, at alkohol dagbehandling er en light udgave døgnbehandlingen – for de mennesker, der ikke har råd til den bedste alkoholbehandling. Men det viser sig, at for langt hovedparten af de danske alkoholikere gælder det, at de får et lige så godt resultat i alkohol dagbehandling som de gør i den dyre døgnbehandling.

Hvorfor virker alkohol dagbehandling?

Den ambulante alkoholbehandlings fordel er, at alkoholikeren forbliver i sin dagligdag, samtidig med at han eller hun deltager i behandlingen. På den måde får personen hjælp og støtte til at mestre de situationer i dagligdagen, som plejede at føre til alkoholindtag.

At blive ædru er ikke udelukkende et spørgsmål om erkendelse og forståelse af alkoholismens natur og dens konsekvenser. Det kræver også øvelse og træning i hverdagen, og det er her at alkohol dagbehandling har sin absolutte force. Så mens man deltager i dagbehandling for alkoholmisbrug, bliver man konfronteret med situationer hvor der drikkes alkohol, man lærer hvordan man håndtere at blive budt på en drink, man øver sig i hvad man kan sætte i stedet for alkoholen osv. på den måde er man langt bedre rustet ved alkoholbehandlingens afslutning, end den dag man afslutter sin alkohol døgnbehandling.

Alkohol dagbehandling kombineret med møder i Anonyme Alkoholikere

Som en del af alkohol dagbehandling hører – såfremt det er alkoholbehandling efter Minnesotamodellen – at man introduceres til møderne i Anonyme Alkoholikere . En undersøgelse refereret i Månedsskrift for Praktisk Lægegerning dokumenterer at deltagelse i møder i Anonyme Alkoholikere formindsker tendensen til tilbagefald efter alkoholbehandling.

Læs artiklen: Møder i Anonyme Alkoholikere forbedrer efterbehandlingen
Læs endvidere: Hvad er Anonyme Alkoholikere

 

Antabus. Hvordan virker antabus

10. Mar 2010 03:03, Lars

Antabus.
I modsætning af hvad mange tror, er antabusbehandling ikke effektivt i behandling af alkoholproblemer.

Antabus virker på kort sigt – antabus virker ikke på langt sigt
Al erfaring viser, at antabus kan være virksomt på kort sigt – men på lang sigt har antabus ingen effekt. Antabus afhjælper ikke drikketrang, og mange alkoholikere, der benytter antabus, oplever en frustration, når de er forhindret i at drikke alkohol, samtidig med at de har en ustyrlig trang til at indtage alkohol.  Denne frustration medfører at de fleste ophører med deres antabusbehandling efter kort tid, hvorefter de vende tilbage til det samme drikkemønster, som de havde inden de begyndte deres antabuskur.

Antabus skaber en allergisk reaktion.
Det aktive stof i antabus er disulfiram, som sammen med alkohol, forhindrer nedbrydelsen af alkoholen i leveren, hvilket medfører en meget ubehagelig tilstand med:

 • Hovedsmerter
 • Rødmen og dunken i tindingerne
 • Hjertebanken
 • Opkastninger
 • Galoperende puls
 • Og kan i yderste konsekvens være livstruende
 • Antabusbehandling - de fleste alkoholikere har forsøgt sig uden held
   

Læs: Hvordan virker antabus 

Antabus - de fleste alkoholikere har forsøgt
Mere end 50 % af de som søger en egentlig alkoholbehandling, har forsøgt sig med antabusbehandling, uden varig effekt. Mange alkoholikere oplever at de ved brug af antabus bare ændrer drikkemønster, hvor korte perioder af afholdenhed, bliver afløst af perioder med meget voldsomt alkoholindtag.

Antabus kan mindske effekten af en egentlig alkoholbehandling
Der er lavet forsøg hvor man gav halvdelen af deltagerne i alkoholbehandling antabus, hvor den anden halvdel ikke benyttede antabus. Det viste sig, at de der ikke brugte antabus klarede sig bedre på langt sigt, i forhold til dem der ikke brugte antabus.
Læs selve undersøgelsen om alkoholbehandling med antabus her.

Antabus – en halv løsning som ikke virker
Som pårørende til alkoholikere skal man være varsom med at acceptere antabusbehandling, som egentlig behandling, såfremt man kræver at alkoholikeren gør noget ved sit alkoholproblem. Antabusbehandling er en stakket frist - og efter kort tid, er man tilbage til udgangspunktet, hvor alkoholikerens drikkeri igen er ude af kontrol.

 

 


 

Motivation. Hvordan motiverer du en alkoholiker til alkoholbehandling

6. Mar 2010 18:46, Lars

Motivation af alkoholikere
En stor frustration hos familier til alkoholikere er, at de oftest finder det umuligt at motivere alkoholikeren til at gøre noget ved sit alkoholmisbrug. Selv om de så tydeligt kan se tydelige symptomer på alkoholisme, er det som de ikke kan overbevise alkoholikeren selv om at han eller hun har et misbrug.

Hvordan motiverer man en alkoholiker til at gøre noget ved sit alkoholproblem?
En alkoholikers motivation er grundlæggende betinget af hvor stor glæden af alkoholen opleves i forhold til de negative konsekvenser af drikkeriet. Det er som en vægt, hvor det kommer an på hvor tunge vægtskålene er i forhold til hinanden.

Negative konsekvenser motiverer alkoholikeren
Groft sagt kan man sige, at når alkoholikeren oplever at de negative konsekvenser af sit alkoholindtag er større end glæden ved at drikke, så er alkoholikeren motiveret for behandling. derfor må man som pårørende ikke dække over alkoholikeren, ikke forsøge at redde alkoholikeren ud af situationer som drikkeriet har medført, men selv lade alkoholikeren tage ansvar for sin opførsel og adfærd.

Når man skal motivere en alkoholiker, bliver man ofte nødt til at sætte hårdt imod hårdt
Ingen alkoholiker vågner op en mandag morgen, pludselig af sig selv motiveret for alkoholbehandling – det er ikke sådan det sker. De fleste familier oplever også, at de ikke kan motivere alkoholikeren til at søge behandling ved at appellere og søge forståelse. Det viser sig, at langt de fleste alkoholikere søger behandling, når familien stiller alkoholikeren valget mellem familien og flasken – altså at alkoholbehandling som en betingelse for fortsat ægteskab, eller når arbejdspladsen stiller valget mellem behandling og opsigelse.

Det er en barsk måde at motivere en alkoholiker på – men man må hele tiden have i baghovedet, at man er i færd med at hjælpe alkoholikeren til at træffe en livsnødvendig beslutning – som han eller hun ikke kan træffe selv.

Hvordan konfronterer man en alkoholiker?
Det er en god ide at være flere om en sådan konfrontation – og det er mere end meget fornuftigt at planlægge konfrontationen med en professionel alkoholrådgiver, så man kan få råd og vejledning til hvordan man konfronterer en alkoholiker, således at man er velforberedt, og har taget højde for de problemer, der eventuelt må opstå i forbindelse med konfrontationen.

Dansk MisbrugsBehandling i Århus og Ålborg har en stor erfaring på området, og du er altid velkommen til at ringe på 70 10 03 03 for råd og vejledning

Anonyme Alkoholikere - Hvad er AA?

6. Mar 2010 12:43, Lars

Anonyme Alkoholikere
Anonyme Alkoholikere afholder møder overalt i Danmark – man regner med, at der er ca. 300 grupper her i landet. Flere tusinde AA medlemmer holder sig på den måde ædru, ved at dele deres erfaringer på godt og ondt med hinanden.

Hvad er Anonyme Alkoholikere?

Anonyme Alkoholikeres bærende elementer:

 • Alkoholikere der hjælper alkoholikere
 • Anonymiteten – den fulde fortrolighed medlemmerne i mellem
 • Anonyme Alkoholikeres uafhængighed af alle trosretninger og andre organisationer
 • Anonyme Alkoholikeres økonomiske uafhængighed
 • At det eneste der kræves for at blive medlem af anonyme alkoholikere er et ønske om at holde op med at drikke

Anonyme Alkoholikere – et fristed for alkoholikere
Uanset om man har været ædru i få dage eller i mange år oplever mange alkoholikere det som et frirum at gå til møde i AA. Her bliver man mødt med forståelse og varme, uanset hvad man har foretaget sig alkoholiker – alle de andre kender det godt, de har prøvet det selv.

Anonyme Alkoholikere – fortrolighed
Alle deltagere på AA møderne lover hinanden fortrolighed, og man bliver altid mindet om at ”hvem der bliver set her, og hvad der bliver hørt her, bliver her og i vores hjerter”.
Samtidig sker der ingen registrering af medlemmerne af Anonyme Alkoholikere – og ingen benytter deres efternavn.

Anonyme Alkoholikere er uafhængig af alle trosretninger
Nogle AA medlemmer er troende, og henter på den måde styrke til deres ædruelighed i deres tro. Andre er ikke troende – og henter samme styrke fra AA fællesskabet. Men det er vigtigt at slå fast, at Anonyme Alkoholikere er ikke på nogen måde et religiøst program – og er på ingen måde tilknyttet nogen sekt eller trosretning.

Anonyme Alkoholikere kan muligvis også hjælpe dig
Hvis du har et alkoholproblem, så kan AA sandsynligvis hjælpe dig – ligesom AA har hjulpet millioner af mennesker verden over. Det eneste der kræves er et åbent sind og et ønske om at holde op med at drikke.

Relevante links:

Anonyme Alkoholikere - AA møderne
Anonyme Alkoholikere - Bagrund og historie
Hvad er Anonyme Alkoholikere
Anonyme Alkoholikere - mere om AA


 

 

Minnesotabehandling

10. Dec 2009 00:05, Lars

Minnesotabehandlingen, også kendt som Minnesotamodellen eller Minnesotakuren, opstod i 1950'eren i USA - i staten Minnesota.

Denne alkoholbehandling opstod som en fusion af den kliniske alkoholbehandling og Anonyme Alkoholikeres behandlingsfilosofi. Denne fusion betød, at man integrerede Anonyme Alkoholikeres forståelse af alkoholisme som en egentlig, samt gjorde deltagelse i selvhjælpsgrupperne Anonyme Alkoholikere til en del af behandlingen.

Alkoholisme som en sygdom

Alkoholisme som en sygdom var en revolutionerende tankegang på det tidspunkt, hvor man indtil da havde opfattet alkoholafhængighed som en moralsk defekt, manglende karakterstyrke og et tegn på uanstændig egoisme.

Sygdomsbegrebet har været meget kontroversielt i diskussionen om forståelsen af alkoholisme, men efterhånden har alkoholisme været optaget som en sygdom i alle store diagnosesamlinger - og det er interessant at se, at i den debat der foregår for tiden om kvaliteten af alkoholbehandlingen i Danmark, udtaler flere læger sig om alkoholisme som sygdom - som argument for, at den offentlige alkoholbehandling flytter fra de sociale myndigheder til de sundhedsfaglige myndigheder.

Minnesotabehandling i Danmark

Minnesotabehandlingen kom til danmark i 1980'erne og der etableredes behandlingscentre rundt om i landet. Fælles for dem var, at de tilbød døgnbehandling typisk af 5 - 6 ugers varighed, efterfulgt af 6 - 12 måneders efterbehandling, samt familibehandling.

At se alkoholisme som en familiesygdom, har altid været et centralt element i Minnesotabehandlingen, forstået på den måde at alle i familien blev berørt af drikkeriet, og at alle familiemedlemmer derfor har brug for hjælp og støtte til forandring og helbredelse.

Ambulant Minnesotabehandling

Inden for de sidste 10 år har en række behandlingscentre tilbudt ambulant Minnesotabehandling, hvor man til forskel fra døgnbehandlingen forbliver hjemme og deltager i en række ugentlige behandlingsmøder. Denne behandlingsform retter sig mod det mere ressourcestærke segment af alkoholmisbrugere f.eks. de som er i arbejde eller har et støttende ædru netværk.

Links:

Minnesotabehandling - Døgnbehandling
Ambulant Minnesotabehandling