Smartlog v3 » Alkoholbehandling » Alkohol Dagbehandling
Opret egen blog | Næste blog »

Alkoholbehandling

Alkoholbehandling og rådgivning i spørgsmål om misbrug og afhængighed

Alkohol Dagbehandling

28. Mar 2010 23:03, Lars

Alkohol Dagbehandling

Der har i Danmark været tradition for, at al ikke offentlig alkoholbehandling foregik som alkohol døgnbehandling. Men i de senere år har alkohol dagbehandling vundet frem, og flere og flere alkoholikere har i dagbehandlingen for alkoholmisbrug opnået lige så gode resultater som i døgnbehandlingen.

Alkohol dagbehandling – et effektivt alternativ til døgnbehandling

Mange tror fejlagtigt, at alkohol dagbehandling er en light udgave døgnbehandlingen – for de mennesker, der ikke har råd til den bedste alkoholbehandling. Men det viser sig, at for langt hovedparten af de danske alkoholikere gælder det, at de får et lige så godt resultat i alkohol dagbehandling som de gør i den dyre døgnbehandling.

Hvorfor virker alkohol dagbehandling?

Den ambulante alkoholbehandlings fordel er, at alkoholikeren forbliver i sin dagligdag, samtidig med at han eller hun deltager i behandlingen. På den måde får personen hjælp og støtte til at mestre de situationer i dagligdagen, som plejede at føre til alkoholindtag.

At blive ædru er ikke udelukkende et spørgsmål om erkendelse og forståelse af alkoholismens natur og dens konsekvenser. Det kræver også øvelse og træning i hverdagen, og det er her at alkohol dagbehandling har sin absolutte force. Så mens man deltager i dagbehandling for alkoholmisbrug, bliver man konfronteret med situationer hvor der drikkes alkohol, man lærer hvordan man håndtere at blive budt på en drink, man øver sig i hvad man kan sætte i stedet for alkoholen osv. på den måde er man langt bedre rustet ved alkoholbehandlingens afslutning, end den dag man afslutter sin alkohol døgnbehandling.

Alkohol dagbehandling kombineret med møder i Anonyme Alkoholikere

Som en del af alkohol dagbehandling hører – såfremt det er alkoholbehandling efter Minnesotamodellen – at man introduceres til møderne i Anonyme Alkoholikere . En undersøgelse refereret i Månedsskrift for Praktisk Lægegerning dokumenterer at deltagelse i møder i Anonyme Alkoholikere formindsker tendensen til tilbagefald efter alkoholbehandling.

Læs artiklen: Møder i Anonyme Alkoholikere forbedrer efterbehandlingen
Læs endvidere: Hvad er Anonyme Alkoholikere